لیزر موهای زائد

پکیج های لیزر موهای زائد کلینیک سپنتا


فول بادی برنزی تخفیف ویژه

 • پا کامل + ساعد +

  بیکینی + زیر بغل


فول بادی نقره ای تخفیف ویژه

 • پا کامل + ساعد +

  نیم بازو + بیکینی +

  زیر بغل + خط ناف +

  صورت


فول بادی طلایی تخفیف ویژه
 • دست کامل + شکم کامل +

  کمر کامل + پا کامل +

  سینه کامل + صورت کامل +

  بیکینی + زیر بغل

contact-icon